Produkty

  • pobočkové telefónne ústredne (technológia TDM , IP)
  • telefónne zariadenia
  • siete telefónov DECT
  • call centrá
  • tarifikačné systémy
  • systémy nahrávania hovorov
  • aktívne prvky LAN sietí