Komplexné dodávky a servis telekomunikačných riešení

telefónne ústredne, tarifikačné systémy, telefónne prístroje Alcatel - Lucent

Spoločnosť Asystel, s.r.o. vznikla v roku 2010, delením spoločnosti na regionálne pobočky. Poskytovala profesionálne služby v oblasti dodávky, inštalácie a servisu pobočkových telefónnych ústrední a s nimi súvisiacich systémov a koncových zariadení.
Pre personálne zmeny v roku 2018 ukončila svoju činnosť.
Pretože je dôležitá podpora existujúcim zákazníkov a zachovanie služieb novým zákazníkom ostala na trhu spoločnosť pre Váš servis.
Cieľom spoločnosti je na základe potrieb a požiadaviek zákazníka navrhnúť komplexné riešenie, ktoré čo najlepšie splní jeho predstavy. Ponúkame viac ako 14-ročné skúsenosti s technológiou spoločnosti Alcatel-Lucent, ktorá umožňuje uspokojiť potreby väčšiny zákazníkov.

Konzultačné a poradenské služby, komplexný návrh a dodávka telekomunikačných riešení

Montáž a servis slaboprúdových rozvodov a technológií, servis telefónnych ústrední.

SERVIS

Spišská Nová Ves